تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم سال پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی

تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم سال پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانیتحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم سال پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی|491353|mqe|تحلیل , صلح , محیط زیست , سلامت,تحلیل محتوای آماده,دانلود تحلیل محتوا
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم سال پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود بافرمت pdf تعدادصفحات 10

چکیده

هدف پژوهش میزان حرکت آموزش ایران در سال های اخیر به سوی آمووزش جهانی که به صورت موضوعی کتاب فارسی سال پنجم ابتدایی که در سال 1394 تألیف شده میپردازد پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا و استفاد از چک لیست ا نجام گرفت جامعه ی آماری در بخش تحلیل محتوا کتاب فارسی بخوانیم سال پنجم که دارای 216 صفحه به بررسی سه مؤلفه صلح, محیط زیست و بهداشت پرداخته شد تایج به دست آماد این است که کتاب در بررسی سه مؤلفه توانست 64 امتیاز راکسب کند که نشان میدهد برخی از مولفه های آن بیشتر باید تقویت شودمطالب دیگر:
📝روش تدریس تربیت بدنی📝پرسشنامه روابط متقابل شخصی 2FIBRO-B ویلیام شونز 1966📝پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976📝پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ 1986📝پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس 1995📝پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد 1389📝پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983📝پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 1992📝پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387📝پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390📝پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین 1949📝پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989📝پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011)📝پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975)📝پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory📝نمونه سوالات آزمون ICDL درجه یک فنی حرفه ای با جواب - سال95📝مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت 1950📝پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971📝شاخص تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992📝شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن (IMS)📝مقیاس ناگویی خلقی تورنتو (20 TAS) 1986📝مقیاس اتیسم بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران 2001📝مقیاس احساس گناه موشر 1968📝مقیاس انسجام خانوادگی Family Solidarity (unity) Scale السون 1999📝مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون 2003